--

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

JAVNI RAZPIS

2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

NAZIV AKTIVNOSTI

»Turistične nastanitve Marima«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »Turistične nastanitve Marima«, ki jo bo izvedla Urška Klančar – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bo potekala rekonstrukcija stare istrske hiše z dozidavo za kratkotrajno nastanitev v dveh etažah. Pri zasnovi zunanjih ureditev so uporabljeni naravni materiali in lokalno rastlinje. Objekt bo priključen na javno cesto, vodovodno in električno infrastrukturo z lastno malo čistilno napravo.

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je razširitev ponudbe na kmetiji in s tem privabiti še več gostov, ki bodo pri nas poleg koriščenja nastanitvenih storitev kupovali še ostale proizvode kmetije. Pri tem ciljamo predvsem na naš glavni proizvod ekološko suho sadje.

Rezultat naložbe bo objekt z nastanitvenimi kapacitetami, ki bo omogočal pospeševanje prodaje ter pripomogel k dvigu prepoznavnosti kmetije in blagovne znamke Marima ter prispeval k večji poslovni uspešnosti kmetije.

 

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development 

www.program-podezelja.si/ 

 

 

prp-logo