-- Prva postavitev intezivnega nasada drugih sadnih vrst – mešan sadovnjak in prva postavitev nasada za pridelavo namiznega grozdja

Prva postavitev intezivnega nasada drugih sadnih vrst – mešan sadovnjak in prva postavitev nasada za pridelavo namiznega grozdja

 

Postavitev intenzivnega sadovnjaka mešanih sadnih vrst (marelice, slive in fige) na lokaciji Trebeše in prva postavitev nasada namiznega grozdja ( številne odporne sorte) za pridelavo rozin na lokaciji Dekani iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

 

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • – Povečanje površin sadovnjakov;
  • – Večje število različnih sadnih vrst;
  • – Večji izkoristek sušilnic za sadje;
  • – Zaradi večjega števila različnih sadnih vrst povečati konkurenčnost na trgu.

 

Pričakovani rezultati:

  • – povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja števila različnih sadnih vrst in povečanja površin nasadov;
  • – -izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega tveganja toče, bolezni, napada škodljivcev in drugih naravnih nesreč (nasadi na različnih lokacijah)
  • – povečanje tržne proizvodnje suhega sadja različnih sadnih vrst
  • – pridelava prvih slovenskih ekoloških rozin

 

 

prp-logo